2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 6. DÖNEM SONUÇLARI
2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 6. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI
2018 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Kasım-Aralık dönemine toplam 17 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 13 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 9 proje listede yer almıştır. 2018 Yılı Teknik Destek Programı için tıklayınız.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 18/01/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.