2017 Yılı Mali Destek Programı
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2017 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibari ile “Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi", "Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" ve "Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi" Mali Destek Programlarını ilan etmiştir.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programlarımızın toplam bütçesi 16.000.000 TL’dir.

Program Adı Başvuru Türü Bütçesi
Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi Kar amacı güden kuruluşlar 7.000.000 TL
Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 5.000.000 TL
Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 4.000.000 TL
Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgemizde faaliyet gösteren veya gösterecek olan işletmeler başvuru yapabilecektir. Başarılı projelere azami 500.000 TL destek verilecektir.

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgemizde yer alan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Başarılı projelere azami 1.000.000 TL destek verilecektir.

Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgemizde yer alan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Başarılı projelere azami 500.000 TL destek verilecektir.

Her üç program için başvuruların internet üzerinden 23 Mart 2017 saat:18.00’e kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 03 Mart 2016 tarihine kadar Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje başvuruları 23 Mart 2018 saat 18.00’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 23 Mart 2018 saat 18.00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 30 Mart 2018 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanması esastır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 30 Mart 2018 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Turizm ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.

Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.

Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.

Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı tıklayınız.