MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Programın Adı MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)
Referans Numarası TRA1/20/MEG
Programın İlan Tarihi 28 Ekim 2019
Programın Bütçesi 5.250.000 TL
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı Azami 2 adet
Destek Alınabilecek Proje Sayısı Azami 1 adet
Programın Genel Amacı TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması.
Programın Özel Amacı TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması
Programın Öncelikleri Öncelik 1: Özel sektör ve meslek kuruluşlarının bir veya birkaçı ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi.

Öncelik 2: İş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik, mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi.

Öncelik 3: Yenilikçi üretim ve hizmet metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi.
Asgari/Azami Destek Miktarları • Asgari Destek Tutarı: 90.000 TL
• Azami Destek Tutarı: 750.000 TL
Asgari ve Azami Destek Oranları Projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az veya % 90’ından fazla olamaz.
Azami Proje Süresi 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri • Mesleki ve Teknik Liseler,
• Mesleki Eğitim Merkezleri,
• Meslek Yüksek Okulları,
• Organize Sanayi Bölgeleri,
• Sanayi ve Ticaret Odaları,
• Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati 10 Ocak 2020, Saat: 18.00
Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati 17 Ocak 2020, Saat: 18.00
Önemli Not Proje başvurularında mesleki eğitim kurumları ile Odalar ve / veya OSB’ler ortaklık yapısı geliştirilmesi ve mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 1 (bir) işletmenin iştirakçi olarak yer alması zorunludur.
Mesleki eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Başvuru rehberi ekleri için tıklayınız.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2020 Saat: 18.00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 17 Ocak 2020 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.

Bilgilendirme Toplantıları Programı için tıklayınız.

Eğitim Programları için tıklayınız.