PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ
KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SONUÇLARI
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 29 Aralık 2017 günü ilan edilen Mali Destek Programı sonuçları, 28 Haziran 2018 günü yapılan Ajansımızın 100’üncü Yönetim Kurulu Toplantısında onaylanarak kesinleşmiştir.

Programın son başvuru tarihi olan 29 Mart 2018’e kadar 134 proje teklifi Ajansımıza sunulmuştur. Kalkınma Ajansları Mevzuatına uygun şekilde teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemeleri Ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmeleri ise Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alanında uzman olan Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Genel Sekreterlikçe yapılan bütçe revizyonları sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden belirlenen başarılı proje listesi, Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak nihai halini almıştır.

Mali Destek Programları Kapsamında
1) Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında 22 asil, 6 yedek proje,
2) Sosyal altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında 9 asil, 14 yedek proje,
3) Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programında 12 asil proje
kesinleşen listelerimizde yer almaktadır.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizden oluşan TRA1 Düzey 2 bölgesinde uygulanacak olan toplam 44 proje için, bölgemizde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlara toplam 16 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır.

Proje desteği alan işletme, kurum ve kuruluşların katkıları ile birlikte bölgemizde yaklaşık 29 Milyon TL tutarında yatırım hayata geçirilecektir.

Yapılan değerlendirmelerin sonuçları hakkında, Ajansımıza sunulmuş projelerin başvuru sahiplerine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün işletme, kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin bölgemize hayırlı olmasını dileriz.