2019 Yılı Teknik Destek Programı 5’inci Dönem Sonuçları
2019 Yılı Teknik Destek Programı 5’inci Dönem Sonuçları Açıklandı
2019 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Eylül-Ekim dönemine toplam 7 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 7 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer almıştır.

2019 Yılı 5’inci Dönem Teknik Destek Başarılı Başvurular Listesi için tıklayınız.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 26/11/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

· Başvuru Sahibi Karar Belgesi

· Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)

· Teknik Şartname

· Proforma Fatura

· Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

· Eğitim Müfredatı


Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu asıllarının ve paraflanıp imzalanmış nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.