2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Sonuçları
2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Sonuçları Açıklandı
2020 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönemine (Temmuz-Ağustos) toplam 8 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 8 başvurudan 7’sine eksik evrak talebi gönderilmiştir. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunmuş ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olmuştur. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 4 proje listede yer almıştır.

2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Başarılı Projeler Listesi için tıklayınız.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 24/09/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

· Başvuru Sahibi Karar Belgesi

· Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)

· Teknik Şartname

· Proforma Fatura

· Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

· Eğitim Müfredatı


Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya onaylı suretlerinin Ajansımıza sunulması gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur