2018 Yılı Teknik Destek Programı
2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2018 Yılı Teknik Destek Programı açıklanmıştır.

2018 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:
TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

2018 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:
1. Turizm sektöründe beşeri sermayenin geliştirilmesi.
2. Kış turizmi ve spor turizmi müşterilerine yönelik alternatif paket programlar ve tur rotaları belirlenmesi.
3. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi İllerindeki süt sektöründe faaliyet göstermekte olan besicilerin ve süt üreticilerinin soğuk zincir sistemi konusunda bilinçlendirilmeleri ve eğitilmeleri.

2018 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:
• Eğitim verme
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
• Danışmanlık sağlama
• Geçici uzman personel görevlendirme
• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

2018 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 1.160.000 TL’dir.
Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Hariç) 67.613 TL’yi aşamaz.
Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir.

2018 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?
• Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
• Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
• Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Sivil toplum kuruluşları ,
• Organize sanayi bölgeleri,
• Küçük sanayi siteleri
• Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
• Birlik ve kooperatifler,
• Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci:
Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2018 yılı için yalnızca Kasım-Aralık döneminde başvuru alınacaktır. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.
Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler,www.kudaka.org.tr ve http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.
Başvuruların alınması için son tarih 31 Aralık 2018, saat:18.00’dır.
Belirtilen son başvuru tarihlerinden önce KAYS sistemi üzerinden elektronik başvuruların yapılması gerekmektedir.
Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile teslim edilmesi için son tarih 07 Ocak 2019 Saat: 18.00’dır.
Başvurular taahhütnamenin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır.

Teknik destek program başvuru paketini indirmek için tıklayınız.