2019 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem Sonuçları
2019 Yılı Teknik Destek Programı 4. dönem sonuçları açıklandı

2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Temmuz-Ağustos dönemine toplam 8 başvuru yapılmıştır.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 8 başvurudan 3’üne eksik evrak talebi gönderilmiştir. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunmuş ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı projeler olarak kabul edilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 1 proje listede yer almıştır.

2019 Yılı 4. Dönem Teknik Destek Başarılı Başvurular Listesi için tıklayınız.

Başvuru sahiplerinin başarılı teknik destek başvurularının Ajansın internet adresinde yayınlandığı 25/09/2019 tarihinden itibaren en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmeleri gerekmektedir

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

· Başvuru Sahibi Karar Belgesi

· Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)

· Teknik Şartname

· Proforma Fatura

· Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

· Eğitim Müfredatı

Yukarıda sayılan belgelerin sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu asıllarının ve paraflanıp imzalanmış nüshalarının Ajansımıza getirilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur