Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Programın Adı Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
(Kâr Amacı Güdenlere Yönelik)
Referans Numarası TRA1/18/TÜG
Programın İlan Tarihi 29 Aralık 2017 Cuma
Programın Toplam Bütçesi 7.000.000 TL
Programın Genel Amacı TRA 1 Düzey 2 Bölgesinde üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi ve bölgenin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi
Programın Özel Amacı TRA1 Düzey 2 Bölgesinde turizm ve imalat sektörlerinde üretkenlik ve rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla hizmet kalitesi ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi.
Programın Öncelikleri 1. Sağlık turizmi, termal turizm, yaşlı bakım hizmetleri ve rehabilitasyon merkezlerini kapsayan hizmet sektöründe, hizmet çeşitliliğinin, kalitesinin ve kapasitesinin artırılması,

2. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması,
Asgari/Azami Destek Miktarları • Asgari Destek Tutarı: 20.000 TL
• Azami Destek Tutarı: 500.000 TL
Asgari ve Azami Destek Oranları Projenin toplam uygun maliyetinin %15’inden az veya %50’sinden fazla olamaz.
Azami Proje Süresi 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri • Küçük ve mikro işletmeler,
• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),
• Kâr Amacı Güden Birlikler,
Son Başvuru Tarihi 23 Mart 2018 Cuma Saat: 18.00
Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binalarından ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Başvuru rehberi ekleri için tıklayınız.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 18.00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 30 Mart 2018 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.

Bilgilendirme Toplantıları Programı için tıklayınız.

Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.