Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Programın Adı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
(Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)
Referans Numarası (Erzurum) TRA1/19/TAG25
Referans Numarası (Erzincan) TRA1/19/TAG24
Referans Numarası (Bayburt) TRA1/19/TAG69
Programın İlan Tarihi 04 Ocak 2019 Cuma
Programın Bütçesi 4.000.000 TL

Erzurum: 1.750.000 TL
Erzincan: 1.250.000 TL
Bayburt: 1.000.000 TL
Programın Genel Amacı TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi ve bölgede yaşanabilirliğin artırılması
Programın Özel Amacı TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm sektörüne yönelik altyapının geliştirilmesi.
Programın Öncelikleri Öncelik 1: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde doğa ve su sporları ile ilgili rotalar belirlenmesi ve bu rotalarda yapılacak olan faaliyetler için gerekli olan altyapı çalışmalarının yapılması.

Öncelik 2: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kış ve spor turizmi sektöründe, konaklama kapasitesinin artırılması ve sunulan hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için altyapı çalışmaları yapılması.
Asgari/Azami Destek Miktarları • Asgari Destek Tutarı: 187.500 TL
• Azami Destek Tutarı: İl Program Bütçesi
Asgari ve Azami Destek Oranları Projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %75’inden fazla olamaz.
Azami Proje Süresi 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri • Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, ,
• İl özel idareleri,
• Belediyeler,
• Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler),
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.),
• Kâr amacı gütmeyen birlikler,
• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.
Son Başvuru Tarihi 19 Şubat 2019 Salı, Saat: 18.00
Turizmin Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Başvuru rehberi ekleri için tıklayınız.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2019 Saat: 18.00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 26 Şubat 2019 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.

Bilgilendirme Toplantıları Programı için tıklayınız.

Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Sonuçları için tıklayınız.