Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı
Programın Adı Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı
Referans Numarası TRA1/18/YY
Genel Amacı Bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.
Özel Amacı DOKAP bölgesi illerinden* Bayburt’un “Yeşil Yol” güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.
Programın Öncelikleri Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin (spor turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, kırsal turizm vb.) desteklenmesi

Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların yakın çevresi ile bir bütün halinde korunarak sürdürülebilir turizm değeri haline getirilmesi

Turizm altyapısına yönelik planlı mekânsal gelişimin teşvik edilerek turizm altyapılarının geliştirilmesi, bölgede turizmin mekânsal odaklar ve koridorlar şeklinde gelişmesinin sağlanması
Programın Bütçesi 862.500,00 TL
Destek Miktarı Asgari 150.000 TL, Azami 862.500 TL
Destek Oranı Asgari %25 Azami %75
Proje Süresi Asgari 12, azami 24 ay olabilir.
Uygun Başvuru Sahipleri Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge ve İl Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Yerel Yönetimler, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Son Başvuru Tarihi Elektronik Ortamda (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2018 Saat 18:00

Taahhütname İçin Son Teslim Tarihi: 06 Nisan 2018 Saat 18:00
Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binalarından ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Başvuru rehberi ekleri için tıklayınız.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2018 Saat: 18.00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 06 Nisan 2018 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.

Bilgilendirme Toplantıları Programı için tıklayınız.

Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.