Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Programın Adı Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
(Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)
Referans Numarası TRA1/18/YKG
Programın İlan Tarihi 29 Aralık 2017 Cuma
Programın Toplam Bütçesi 4.000.000 TL
Programın Genel Amacı TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlerin yenilikçi yöntemlerle çeşitlendirilmesi ve Bölge’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi.
Programın Özel Amacı TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde, öncelikli turizm alanlarında farklılaşan ve değer yaratan turizm ürünlerinin geliştirilerek pazarlama ve sunuma hazır hale getirilmesi ve katma değerli ürün üretiminin artırılması.
Programın Öncelikleri 1. Sağlık turizmi, termal turizm, yaşlı bakım hizmetleri ve rehabilitasyon merkezlerini kapsayan hizmet sektöründe, hizmet çeşitliliğinin, kalitesinin ve kapasitesinin artırılması

2. Turizm öğelerinin yenilikçi yöntemlerle tanıtılması ve pazarlanması

3. Tarihi ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi

4. Yöresel ve yüksek irtifa ürünlerinin imalatının geliştirilmesi, tescili, coğrafi işaretlerin alınması ve markalaşması

5. Tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

Asgari/Azami Destek Miktarları • Asgari Destek Tutarı: 20.000 TL
• Azami Destek Tutarı: 500.000 TL
Asgari ve Azami Destek Oranları Projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %90’ından fazla olamaz.
Azami Proje Süresi 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri • Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri,
• İl özel idareleri,
• Belediyeler,
• Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler),
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.),
• Kâr amacı gütmeyen birlikler,
• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.
Son Başvuru Tarihi 23 Mart 2018 Cuma Saat: 18.00
Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binalarından ve aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Başvuru rehberi ekleri için tıklayınız.

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 18.00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 30 Mart 2018 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.

Bilgilendirme Toplantıları Programı için tıklayınız.

Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.